Virojoki on vuoden 2023 Kymenlaakson kylä!

20.03.2023

Kymenlaakson Vuoden 2023 kylä on Virojoki!! Nimitys vahvistettiin 20.3.2023 Kymenlaakson maakuntahallituksen kokouksessa Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun sekä Sippolan kylän (Kymenlaakson vuoden kylä 2022) edustajista kootun valintatoimikunnan esityksen pohjalta. 

Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta muille jaettavaksi. Vuoden kylän hakemuksen teki Virojoen kyläyhdistys ry, mutta kunnia tästä nimityksestä kuuluu teille kaikille kylän aktiivisille asukkaille, yhdistyksille, yrittäjille ja muille toimijoille, jotka olette vuosien ajan ylläpitäneet Virojokea elävänä, viihtyisänä ja aktiivisena kylänä. KIITOS! Juhlimme nimitystä yhdessä myöhemmin keväällä ja vuoden mittaan luvassa on erilaisia tapahtumia ja muuta toimintaa!

Kymenlaakson kylien tiedotteesta: 

Kymenlaakson Vuoden kylä 2023 Virojoki on vilkas ja väkirikas kylä Virolahdella

Virojoella yhdistyvät kuntakeskuksen hyvät palvelut ja maaseutumainen elämänmuoto. 1150 asukkaan kylää kehitetään suunnitelmallisesti yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja järjestöjen kesken.

Virojoki on viihtyisä ja sijainti ainutlaatuinen. Maaseutua ja taajamaa, metsiä ja meri, peltoja, joiden läpi virtaa kaunis joki. Kylämaisema on vaihteleva ja monipuolinen. Kylän läpi virtaa Virojoki, jota pitkin veneillen tai suppaillen pääsee merelle. Satamia on kylässä kaksi. E18-moottoritie tuo matkailijan pääkaupunkiseudulta Virojoelle alle kahdessa tunnissa.

Virojoen kylä sijaitsee rajalla, joten Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on vaikuttanut kylän elämään. Toisaalta Virojoella on paljon myös vapaa-ajan asukkaita. Koronan myötä etätyöt ovat muuttuneet normaaliksi käytännöksi, mikä pidentää vapaa-ajan asukkaiden viipymää Virojoella.

Virojoen kyläyhdistys ry on alueella aktiivinen yhteistyökalu, jonka tehtäviin kuuluu mm. olla mukana kehittämässä kylän ulkoista viihtyvyyttä sekä vaalia kylän kulttuurista ja historiallista perintöä.

Kylällä tehdään vaikuttamistyötä ja nostetaan kyläläisten ääntä kuuluviin. Julkiseen keskusteluun on tehty avauksia mm. kyläturvallisuuteen liittyvistä asioista. Paikallisuutta halutaan korostaa kaikessa.

Kyläyhdistys on tehnyt vetoomuksia mm. historiallisten rakennelmien säilyttämiseksi, ylläpitää kylämuseota, sekä on koonnut mittavan valokuvakokoelman kylän historiallisista valokuvista. Valokuvia on hyödynnetty myös Virojoen maisemapolkuja -mobiilireitin koostamisessa.

Kyläyhdistys teki ensimmäisen kyläsuunnitelmansa vuonna 2006. Suuri osa yhteisistä kehittämisajatuksista on edennyt toteutukseen asti.

Virojoen kyläyhdistys oli vetovastuussa Leader Sepran rahoittamassa hankkeessa "Kunto ja Maisema" (2021-2022), jossa valmistui peräti kahdet kuntoportaat Virolahdelle. Leader -teemahankkeella "Jokipolku" 2020-2021 kunnostettiin jokialuetta; polkujen kunnostus, raivaus ja siistiminen, penkkien teko jokirantaan sekä värivalot, joilla valaistaan esim. joulun aikana keskustan vanha kivisilta. "Virojoen maisemapolkuja" -reitti valmistui ProAgrian hankkeessa vuosina 2018-2019.

Kyläyhdistys on mukana järjestämässä eri tapahtumia läpi vuoden joka viikkoisesta kesätorista Down by the Joki -kyläfestareihin, mitkä kaikki kutsuvat tutustumaan Virojokeen ja Virolahteen. Suuren rakennushankkeen (kuntoportaat) jälkeen kylälle toivotaan yhteisöllistä henkeä luovaa toimintaa ja tapahtumia, jotka ovatkin toimintasuunnitelmassa seuraavina.