Virojoen mopo-ongelmasta osa 2

28.04.2020

Virojoen kyläyhdistys on saanut kylän asukkailta välitettäväksi oheisen viestin, jonka tuomme nyt julkisuuteen ja kaikkien tiedoksi.

Virojoella 28.4.2020, Virojoen kyläyhdistys ry, hallitus

Nuorisotyötä ja apua Virojoelle


Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Siihen kuuluu ohjausta sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi. Siihen kuuluu myös nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen. Tarvitaan kokoontumispaikkoja ja tekemistä. Ja ymmärrystä ja apua.

Nuorisotyötä tekevät Suomessa monet tahot, valtio, kunnat, seurakunnat sekä monet järjestöt. Koulu on nyt suljettu, mutta toki normaalioloissa se olisi myös yksi tärkeä toimija. Myös poliisin toimintaan kuuluu Kymenlaaksossa viime vuosina lisääntynyt esimerkiksi järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisy, jota tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Nuorisotyö on sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää.

Kysymme mitä Virolahden kunnassa voidaan tehdä Virojen kylätaajamassa asuvien, aivan varmasti useiden kymmenien ihmisten, mopohäiriköinnistä aiheutuneen ahdistuksen ja avuttomuuden vähentämiseksi?

Muutaman nuoren - siis vain muutaman pojan - aiheuttama ongelma on kaikkien niiden ihmisten tiedossa, joiden koti on kylän keskustan tuntumassa. On käsittämätöntä, että kasvavalle joukolle ihmisiä muutama nuori poika voi olla aiheuttamassa todellisia mielenterveyden ongelmia, ahdistusta ja avuttomuuden tunteen.

Päivästä toiseen, pyhät ja arjet, tuntikaupalla, kuukaudesta toiseen kuuluu tarpeeton, erittäin häiritsevä viritetyn mopon (tai joskus myös bassokaiutinauton) kaasuttelu, ylinopeuskiihdyttely tai pärräys aivan kohtuuttoman kovaa. Rantatiellä. Koulujen kentällä. Nk. Naistentalon ympäristössä. Omakotitaloalueilla. Kävelyteillä ja kävelysillalla. S-marketin ympäristössä.

Meitä on nyt kasvava joukko virojokelaisia, joilla on avuton, huono, hyvinkin vihainen olo tämän tilanteen takia. Tilanne on muodostunut kestämättömäksi. Tarvitaan viranomaisten apua.

Monien tilanteesta kärsivien ihmisten on pakko pysyä nimettöminä, koska he tietävät mahdollisuuden joutua pienessä kyläyhteisössä kostotoimien kohteeksi jos he ilman esimerkiksi kunnan nuoriso- ja sosiaalitoimesta vastaavien henkilöiden tai poliisien apua yrittävät toimia yksityishenkilöinä. Tästä lopun tekeminen ei ole helppo tehtävä.

Kylän asukkailla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi käskeä ketään olemaan hiljaa tai takavarikoida ajopelejä. Eikä kyläläisillä ole mahdollisuutta esimerkiksi auttaa sellaista vaikeuksissa olevaa perhettä, jonka nuori jatkuvasti häiritsee muita ihmisiä.

Vaikka tarpeeton kaasuttelu ja ympäriinsä taajamassa ajaminen on laitonta, niin ei näitä muutamia nuoria poikia pidä leimata nuorisorikollisiksi. Se ei auta ketään. He tarvitsevat ammattiapua.

Viihtyisälle, kauniille kylällemme pitää ehdottomasti saada jo rauha takaisin. Virojoella pitää olla mahdollisuus elää rauhassa myös ulkona pihalla, normaalin maaseututaajaman äänimaailmassa.

Viranomaiset, eikö teillä ole velvollisuus ryhtyä toimintaan? Pyydämme tässä pikaista apua vakavaan ongelmaan. Ei enää riitä, että vain pyritään tekemään jotain. Sosiaalitoimella, nuorisotyöntekijöillä, terveysviranomaisilla ja poliisilla toki on paljon muutakin tekemistä. Yhteyksiänne, ammattitaitoanne ja keinojanne nyt kuitenkin tarvitaan myös tähän.

Poliisin nimenomainen ohje Kymenlaaksossa on soittaa hätänumeroon 112 aina kun taajamassa häiriköidään eli tarpeettoman pitkään ja kovaäänisesti kaasutellaan ja kiihdytellään esimerkiksi mopoilla tai autoilla. Poliisi tarvitsee tietoja, milloin tätä tapahtuu vaikka soittaja ei tekijöistä muuta tietäisikään. Monet kyläläiset ovat soittaneet hätänumeroon vaikka kuinka monta kertaa, mutta tietysti on vaikea asia soittaa peräti hätänumeroon jos ei ole kuolemassa tai tulipalo syttynyt. Poliisi on kuitenkin monta kertaa neuvonut tekemään näin.

Tämähän on ollut jo pitkän aikaa kaukana tavanomaisesta, mopopoikien "pojat on poikia" -pärryyttämisestä. Muutama kaveri ylittää rajat ja aiheuttaa samalla ihan kohtuutontakin vihaa, joka kohdistuu sitten turhaan kaikkiin mopoilijoihin.

Toivomme tämän lehden välityksellä muitakin kirjoituksia tähän lehteen tästä samasta aiheesta.

Nimimerkki "Ryhmä ahdistuneita virojokelaisia"