Virojoen kyläilta 6.9.2018

14.09.2018

Virojoen kyläillassa ideoitiin toimenpiteitä kylän kehittämiseksi. 


Kyläillassa keskustelu kävi kiivaana ja monenlaisia ideoita sekä toiveita esitettiin. Tilaisuudessa esitettyjä ideoita koottiin post-it lapuille kylän karttaan. Kaikki esitykset säilytetään ja yhdistys toivoo jatkossakin saavansa lisää vinkkejä tärkeiksi koetuista asioista.

Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia teemoja...

Joki - ykkösasia

Eniten keskustelua herätti joki. Kylä on ikäänkuin kääntänyt joelle selän, eikä joesta pysty nauttimaan. Raivaamalla ja siivoamalla saataisiin paljon hyvää helposti aikaan. Rantapolku kaikkien saavutettavaksi oli yhteinen haave, penkkeineen ja roskiksineen. Pienet toimet voivat johtaa suurempiin: 

 • Pohjapato museosillan pohjoispuolelle
 • Jokimaiseman avaaminen, uudet näkymät
 • Virojoen siivous, perkaus & maisemointi - ykkösasia
 • Joenrantareitti (myös apuvälineillä kuljettavaksi) 
 • Luonto/opetuspolku Virojokisuistoon 
 • Pitkokset Pitalin saarelle, Pitalin maisemointi & historiaopaste paikalle
 • Kivisillan alapuolisen kosken partaiden kiveysten oionta, ilman että kaadetaan puita. Sekä koskialueen iltavalaisu. 
 • Rajasalin edustan puistoalue käyttöön: kunnostaminen, piknikpuisto, vanha huvimaja, näkymä sillalle 
 • Joen keskellä olevan saaren raivaus ja siistiminen 

Kylän siisteys

Kylällä on useita paikkoja, joiden koetaan olevan epäsiistejä tai rempallaan. Kyläyhdistys voi talkoilla siivota ja raivata tai välittää viestiä eteenpäin kohteen kunnosta vastaavalle. Jatkuvuudesta tulee myös pitää huolta, etteivöt kohteet kasva taas umpeen. Siivous yhdessä on mukavaa hommaa, eikä maksa paljon! 

 • Maisemanhoidon jatkuvuus - esim. Rajapaja tai kesätyöntekijät?
 • Heponiemen louhosalueen maisemointi. Lisäksi kunnon polut ja opasteet alueelle.
 • Peiponkujan oksat ja pajut pois - kenelle kuuluu? Tien reuna menossa tukkeeseen.
 • Teletalon ulkoasu epäsiisti - aloite ja viesti eteenpäin yhtiölle. 
 • Koirankakkaroskiksia
 • Roskiksia lisää, vaikka valopylväisiin. Roskiksien tyhjentämisestä myös huolehdittava.
 • Kylän yhteinen siivouspäivä - kaikki kylän alueet järjestävät omat talkoot, lopuksi yhdessä talkoomakkarat tms. 

Nuoriso mukaan!

Nuokkari on avoinna kaksi kertaa viikossa. Muina iltoina nuorille ei oikein ole paikkaa tai mielekästä tekemistä. Roskiakin tuppaa aina jäämään... Voisiko heitä jotenkin innostaa kylätoimintaan mukaan? 

 • Nuorisokomitea
 • Nuoriso mukaan suunnittelemaan ja siivoamaan! 
 • Nuoret mukaan tekemään mobiilireittiä - Koulujen kanssa yhteistyötä.
 • Nuorisolle tapahtumia, esim. konsertteja ym. Olisi hyvä saada nuoret mukaan suunnitteluun. 

Palveluita

Kylän asukkaiden viihtyvyyden kannalta palvelut ovat ensisijaisen tärkeitä. Uusia työpaikkoja on tulossa seudulle paljon. Alueelle muuttavat uudet työntekijät vertailevat asuinpaikkansa valinnassa myös palveluita, harrastusmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä. Onko Virojoki viihtyisä? Muuttaako tänne uusia asukkaita ja saadaanko vanhat asiakkaat pysymään täällä? Olisiko tässä parannettavaa ja mitä voisimme tehdä? 

 • Uimahalli, kuntosali, café-monitoimitalo (aihe, josta on puhuttu jo vuosikymmeniä) 
 • Tori näkyvämmälle paikalle - kivinavetan paikalle, navetan kivijalka säilyttäen ja hyödytäen. Näkyvällä paikalla sisääntulon vieressä. Myös torin aika ja myyjien vähyys puhuttavat. 
 • Matonpesupaikka kuivalle maalle - monitoimikentän rantaan. 

Tule mukaan toimintaan! 

Liity mukaan yhdistykseen ja tule vaikuttamaan kylän asioihin. Liityt toimittamalla meille yhteystietosi ja maksamalla jäsenmaksun. Löydät liittymisohjeet täältä.