Ikkunanäyttely Kestävän kehityksen viikolla

18.09.2023

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään Suomessa 25.9-1.10.2023. Tapahtumaviikon aikana nostetaan esille hyviä esimerkkejä maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä. Kylillä tehdään paljon työtä kestävän kehityksen eteen, vaikkakaan asioista ei aina puhuta kestävän kehityksen termein. Virojoen kyläyhdistys osallistuu teemaviikkoon järjestämällä ikkunanäyttelyn kylänraitin vanhoista valokuvista Virojoentien varrelle.  

Virojoen kylänraitin varrelle asetetaan esille suurkuvatulosteina vanhoja valokuvia, jotka kuvaavat kylämaiseman muutosta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Muutoksen näkee esim. kuvissa esiintyvistä rakennuksista, autoista, mainoksista tai ihmisistä. Kuvat tuodaan Virojoentien varrella oleviin tyhjien liiketilojen ikkunoihin, jolloin ne samalla elävöittävät kylän yleisilmettä. Näyttely on esillä ainakin vuoden 2023 loppuun asti.

Lisätietoa:

https://kymenlaakso.kestavankehityksenviikko.fi/